رزرو مشاوره
دسترسی سریع

روابط نامشروع

جرم حضور در خانه فساد

مجازات و جرم حضور در خانه فساد و فحشا

قانون مجازات اسلامی برای افرادی که به جرم دایر کردن خانه فساد و فحشا متهم می‌شوند، با توجه به نوع فعل حرام انجام‌شده و همراهی با جرائمی مانند قوادی، زنا،...